Medlemssidan

Eastfield's medlemssida

Styrelse, Stadgar & protokoll, kontakter styrelsen

 

Årsmöteshandlingar inför mötet 2017

Verksamhetsberättelse

 

Revisionsberättelse

Kallelse

 

Styrelse 2016

 

Ordf: Sonja Nilsson

V ordf. Birgitta Nilsson

Kassör/Sekreterare: Marie-Louise Brunell

Ledamöter: Sonja Nilsson, Åke Friberg, Annika Wiberg, Kristina Lindhoff, Tove Johansson.

Suppleant: Agneta Almelid, Cristina Holm

Revisor: Anders Lindhoff

Revisorsuppl: Helena Blåns Sundström

Valberedning: Monica Conradsson (sammankallande),

Roffe Jonsson, Carina Backlund

Ansv. uppvisningsgruppen: Tove Johansson, Åke Friberg

 

 

 

 

 

Eastfield's Linedancers

Välkommen till Linedanceklubben i Österåker

Namn

Tel

Mobil

E-Post

Funktion

Agneta Almelid

 

 

 

jonasagneta@hotmail.com

Suppleant

Carina Backlund

54353404

070-9315338

backlundcarina@Hotmail.com

Valberedning

Marie-Louise Brunell

54352060

070-5952060

calmia@telia.com

Kassör/Sekreterare

Monica Conradsson

54066786

072-5095092

monica.conradsson@gmail.com

Valberedning

Urban Danielsson

 

070-5802602

urban.danielsson@unit4.com

Instruktör

Åke Friberg

54352060

073-0292060

calmia@telia.com

Styrelsen/Materialansvarig/

Uppvisningsgruppen

Cristina Holm

 

holmcristina@gmail.com

Suppleant

Tove Johansson

54350295

073-3283911

jonssonjohansson@hotmail.com

Styrelsen/Uppvisningsgruppen

Instruktör/ Webbansvarig

Roffe Jonsson

54350295

070-7438059

roffejonsson61@gmail.com

Valberedning

Anders Lindhoff

7532253

0708-681651

anders@santec.se

Revisor

Kristina Lindhoff

7532253

0708-681650

kristina@lindhoff.se

Styrelsen/Instruktör

Birgitta Nilsson

 

070-6835044

birgnil@gmail.com

V.Ordförande

Sonja Nilsson

54353094

070-5438724

sonjanil.sn@gmail.com

Ordförande

Helena Blåns Sundström

54065905

076-1267896

 

Revisorsuppleant

Annika Wiberg

 

070-4445199

annika.wiberg@telia.com

Styrelsen/instruktör