Styrelse 2021


Ordf: Sonja Nilsson

V ordf. Åke Friberg

Kassör/Sekreterare: Marie-Louise Brunell

Ledamöter:  Annika Wiberg, Monica Conradsson, Tove Johansson,Cristina Holm

Suppleanter: Reiko Fredholm,Gunilla Niljar

Revisor: Helena Blåns Sundström

Revisorsuppl: Olle Barkvik

Valberedning: Rolf Jonsson (sammankallande),

Britt-Marie Håkansson, Gunnar Werner

Ansv. uppvisningsgruppen: Tove Johansson, Åke Friberg

  Namn

  Mobil

  E-Post

  Funktion

Olle Barkvik

Revisorsuppleant

Marie-Louise Brunell

   070-5952060

Kassör/Sekreterare

Monica Conradsson

   072-5095092

Ledamot/Instruktör

Urban Danielsson

   070-5802602

Instruktör

Åke Friberg

   073-0292060

Vice Ordförande/Materialansvarig/

Uppvisningsgruppen

Reiko Fujikawa

Suppleant/Instruktör

Cristina Holm

 

Ledamot

Britt-Marie Håkansson


Valberdening

Tove Johansson

  073-3283911

Ledamot/Uppvisningsgruppen

Instruktör/ Webbansvarig

Roffe Jonsson

  070-7438059

Valberedning

Gunilla Niljar


Suppleant

Sonja Nilsson

  070-5438724

Ordförande/Instruktör

Helena Blåns Sundström

  076-1267896


Revisor

Gunnar Werner


Valberedning

Annika Wiberg

  070-4445199

Ledamot/Instruktör

Eastfield's medlemssida

Styrelse, Stadgar & protokoll, kontakter styrelsen